REVITALIZACE BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ

Naše reference

Bronzová 2010 a 2011

Zateplení domů Bronzová 2010 a 2011, Praha 5 Zateplení fasády systémem Baumit polystyrenem a minerální vlnou 10 a 4 cm a zateplení soklů Styrodurem tl. 5cm. Bylo demontováno stávající lamelové zateplení . Dodáno 24 nových ocelových zábradlí bez nohou do podlahy , barevnost dle RAL . Termín provedení od března do října roku 2007. Cena […]


Hvozdíková 1 a 3

Zateplení domů Hvozdíková 1 a 3 , Praha 10 Zateplení fasády systémem Stomix polystyrenem na ploše 800 m2 . Dále tři ocelové markýzy nad uliční vstupy s makrolonem. Rekonstrukce čtyř vstupních prostor do domů. Současně s fasádou proběhla kompletní výměna oken výrobcem Vekra . Termín od dubna do června 2006 . Cena díla byla 2.647.000 […]


Manželů Dostálových 1215

Zateplení a nová zábradlí Manželů Dostálových 1215 , Praha 9 – Kyje Zateplení fasády systémem BAUMIT EPSF 10 a 4 cm na ploše 1.740 m2. Zateplení soklů Styrodurem XPS tl. 4 cm na ploše 110 m2 . Dodáno 30 kusů nových lodžiových zábradlí bez nohou do podlahy . Termín od března do června 2008 . […]


Otradovická 1 až 7

Zateplení domů Otradovická 1 až 7 , Praha 12 Zateplení celé fasády systémem Stomix polystyrenem a minerální vlnou 8 a 4cm na ploše 4.000m2. Byla provedena rekonstrukce všech 144 podlah lodžií a byla osazena nová lodžiová zábradlí . Bylo provedeno zateplení celé ploché střechy polystyrenem 16 cm. Byla provedena výměna všech sklepních oken. Akce byla […]


Bořivojova 1768 až 1770

Zateplení domů Bořivojova 1768 až 1770 v Roudnici n.L. Zateplení východního průčelí domů systémem BAUMIT polystyrenem 8 a 5cm na ploše 1.000m2. Byly provedeny omítky soklů bez zateplení. Klempířské práce z bílého plechu Rannila. Termín od srpna do listopadu 2008. Cena díla byla 1.762.000 Kč včetně DPH. Předseda samosprávy pan Fekete 724 597 303.  


Pšenčíkova 26 a 28

Zateplení domů Pšenčíkova 26 a 28 , Praha- Kamýk Zateplení štítu a obou průčelí dvou domů na ploše 2.750 m2. Rekonstrukce podlah lodžií a nátěry zábradlí. Termíny provádění ve třech etapách od srpna 2005 do května 2010. Cena všech prací je 5.640.000 Kč včetně DPH Vedení obou BD pan Cícha 602 618 907 a paní […]


Nechvílova 1857 až 1859

Zateplení domů Nechvílova 1857 až 1859 v Praze 11 Zateplení celého bloku tří domů systémem Baumit na ploše 2.700 m2 Izolace polystyrenem a minerální vlnou 50 a 100 mm i v lodžiích. Komplexní regenerace v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Nové hliníkové sestavy a vstupní dveře. Provedení zateplení jednoplášťové ploché střechy polystyrenem 18 cm. Termín […]


Na křivině 1362/6

Zateplení a nová zábradlí Na křivině 1362/6 , Praha 4 – Michle Zateplení fasády systémem Baumit EPS 10 cm na ploše 1550 m2 Zateplení soklů styrodurem tl. 5 cm na ploše 90 m2 , omítky bez zateplení na ploše 250 m2. Dodáno 30 kusů nových lodžiových zábradlí bez nohou do podlahy . Oplechování parapetů a […]


Statenice-Černý vůl

Zateplení výrobní haly v obci Statenice – Černý Vůl Zateplení fasád dvou výrobních hal na dopravní značky systémem STOMIX polystyrenem 8 cm na ploše 1.350 m2 a zateplení soklů styrodurem tl. 2 cm na ploše 40 m2 . Termín od března do května 2009. Cena díla na obou halách byla 2.822.000 Kč včetně DPH. Pan […]


Nechvílova 1832 až 1834

Zateplení domů Nechvílova 1832 až 1834 – Praha 11 Zateplení tří panelových domů syst. Stomix polystyrenem 10 cm na ploše 1.420 m2 Povrchem jsou omítky tří barev. Klempířské práce z TitanZinku . Práce byly provedeny kombinací lávěsných lávek a lešení. Společně s fasádou byla provedena výměna všech oken výrobcem Vekra . Termín od května do […]