REVITALIZACE BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM JE TU!!!

Rádi bychom oznámili, že se rozjela 2. výzva dotací pro bytové domy – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Jedná se o program kde je podporováno:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
 • dotace na zateplení budovy: obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Nedílnou součástí je i výměna oken.
 • Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neokologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, příčemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • je zde možná podpora na zpracování odborného posudku a také zajištění technického dozoru.
C. Využití obnovitelných zdrojů
 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Kdy byl program odstartován a do kdy potrvá?

Žádosti je možné posílat od 15.března 2016. Poslední žádosti by měly být příjímany do vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Kdo může o dotazi žádat?

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

POZOR: žadateli a příjemci podpory jsou POUZE vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

více informací o programu naleznete na: http://www.novazelenausporam.cz/


Tento článek pro Vás připravil/a: