Ohlasy investorů

BD Hrudičkova 2097 - 2099

Firma Ing. Ilja HERAIN prováděla komplexní revitalizaci našeho domu Hrudičkova 2097, 2098 a 2099 ve dvou částech.

Nejprve v roce 2008 provedla zateplení obou štítů domu. Jelikož práce proběhly bez problémů, rozhodlo představenstvo o další spolupráci při dokončení revitalizace domu s cílem vylepšit komfort bydlení a zejména zajistit úspory za vytápění a zásadně zlepšit stavebně fyzikální vlastnosti domu.

S využitím dotačního titulu Zelená úsporám byly poté v roce 2010 provedeny ostatní práce v rozsahu projektové dokumentace vypracované s cílem úspory energie v zákonné výši pro přiznání dotace, které spočívaly v:

  • Zateplení obvodového pláště
  • Zateplení střešního pláště včetně změny větrané dvouplášťové střechy na nevětranou jednoplášťovou
  • Zateplení stropů nevytápěného suterénu
  • Dodávce všech nových ocelových zábradlí lodžií
  • Provedení všech nových podlah lodžií s novými dlažbami
  • Nové hliníkové vstupní dveře a portály včetně přístupových čipových systémů
  • Nová požární okna v nástavbách
  • Rekonstrukce přístupových schodišť, ramp a podest a okapových chodníků
  • Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě, bez zpoždění termínů.
  • Případné nesrovnalosti byly ihned řešeny na kontrolních dnech ke spokojenosti investora.

V přípravné fázi firma Herain dodala rovněž kompletní projektovou dokumentaci, která byla rozhodujícím dokumentem pro podání žádosti o dotaci a po dokončení díla také vše potřebné obstarala pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Našemu BD Hrudičkova byla SFZP následně poukázána částka převyšující 10 mil Kč.

Celý náš dům je po revitalizaci v perfektním stavu a díky dotaci jsme mohli přistoupit k dalším pracím, zejména k provedení oprav všech interiérů a společných prostorů domu.

Firmu Ing. Ilja HERAIN mohu s klidným svědomím všem ostatním zájemcům o revitalizaci bytových domů určitě doporučit zejména z důvodu férového jednání kvalitně odvedené práce a komplexního servisu.

Jan Podobský
místopředseda BD Hrudičkova 2097 - 2099