Ohlasy investorů

Společenství vlastníků Rembrandtova 2190

V roce 2011 pro naše Společenství vlastníků Rembrandtova 2190 prováděla firma Herain rekonstrukci bytového domu, která spočívala ve výměně oken, zateplení obvodového pláště a střechy. Tato firma vyhrála vyběrové řízení. S její prací a přístupem jsme byli spokojeni. Na jejich práci ani po uplynulých pěti letech nebyly žádné reklamace. Slíbené termíny i cena byla dodržena dle smlouvy. Pokud se vyskytly drobné problémy během rekonstrukce, tak byly ihned vyřešeny k naší spokojenosti. Za naše společenství mohu tuto firmu doporučit.

Za Společenství vlastníků Rembrandtova 2190/14 Alexandra Spudilová, předseda výboru